DUBÍNEK – mladí hasiči

Dubínci - 2017

DUBÍNEK – založen v roce 2016 pro děti a mládež

Mladí hasiči se budou řídit podle směrnice výchovně vzdělávacího programu „HRA PLAMEN“. Cílem hry je rozvíjet dětské znalosti, dovednosti a vědomosti nejen v oblasti požární ochrany. Jedná se o celoroční mimoškolní aktivitu dětí se zájmem o požární sport. Děti jsou určeny do dvou družstev podle věku. Družstva jsou složena z dětí obou pohlaví ve věku do 15 let. Přípravka  4 – 6 a MH 7 – 15 let.

Aktuálně je počet našich mladých hasičů 27

 

Velitel MH Hynek Pavel
Vedoucí MH Hynková Monika
Vedoucí MH Krieglerová Radka
Vedoucí MH Jana Novotná
Vedoucí přípravky Pavlovská Lucie
Vedoucí přípravky Růžička Luboš