DUBÍNEK – mladí hasiči

Dubínci - 2017

DUBÍNEK – založen v roce 2016 pro děti a mládež

Mladí hasiči se budou řídit podle směrnice výchovně vzdělávacího programu „HRA PLAMEN“. Cílem hry je rozvíjet dětské znalosti, dovednosti a vědomosti nejen v oblasti požární ochrany. Jedná se o celoroční mimoškolní aktivitu dětí se zájmem o požární sport. Děti jsou určeny do dvou družstev podle věku. Družstva jsou složena z dětí obou pohlaví ve věku do 15 let. Přípravka  4 – 6 a MH 7 – 15 let.

Aktuálně je počet našich mladých hasičů 18

 

Velitel MH Hynek Pavel
Vedoucí MH Hynková Monika
Vedoucí přípravky Pavlovská Lucie
Vedoucí přípravky Růžička Luboš