Mladí Hasiči se zúčastnili oslavy 130. výročí SDH v Bukové u Příbramě

V sobotu 10. 6. 2023 se mladí hasiči SDH Dub opět zúčastnili po pěti letech oslavy 130. výročí založení SDH v Bukové u Příbramě na pozvání velitelem sboru p. Ládem. Oslavy započaly ve 13:00 hod. slavnostním nástupem s prapory u místní kapličky, kde se sešlo několik okolních sborů včetně našeho. V čele za SDH Dub stál s praporem velitel mladých hasičů Pavel Hynek. Po ostužkování praporů starostou SDH Bukové se pochodem praporů sbory za doprovodu živé hudby přemístily na místo oslavy, tedy na plochu u dětského hřiště, kde už byly připraveny stánky s občerstvením, živá hudba a pro děti pouťové atrakce, např. autodrom, skákací hrad, skluzavka, střelnice. V 15:00 hod. se naši mladí hasiči pod vedením svých velitelů P. Hynka a M. Hynkové předvedli dvěma povedenými požárními útoky. Mezi tím ukázaly své hasičské dovednosti také mladí hasiči z Bukové. Všechny družstva mladých hasičů obdrželi od přihlížejícího obecenstva velký potlesk a děti dostaly od velitele SDH Bukové památeční medaile. Před odjezdem domu jsme ještě shlédli exhibiční požární útok dobrovolných hasičů Bukové s jejich historickou, plně funkční, požární stříkačkou z roku 1960 a ukázky ze světa sokolnictví s dravci, Sokola stěhovavého a Výra velkého. Všem se výlet moc líbil a pořádajícím jsme poděkovali za pozvání a za občerstvení.

Soutěž v PÚ o pohár Starosty Městyse Dub – 18. 8. 2018

V sobotu 18. srpna 2018 SDH Dub zorganizovalo, už po třetí, soutěž v požárním útoku o pohár Starosty Městyse Dub.
Soutěže se zúčastnilo celkem 7 družstev ze 4 sborů (Šipoun, Dub, Javornice, Lipovice). Začátek byl ve 13:00, kdy Mladí Hasiči ukázali dva pilně natrénované požární útoky, nejprve mladších dětí a poté starších, s úspěšnými časy pod 30 sekund. Po ukázce dětí začala soutěž útoky družstev žen z nichž každé družstvo mělo 2 pokusy.

Pokračovat

MH – Jarní kolo hry Plamen 2018 v Budilově

O víkendu 26. – 27. 5. 2018 se uskutečnilo okresní jarní kolo hry „Plamen“ v Budilově, kterého se zúčastnila i naše dvě družstva mladších a starších dětí – mladých hasičů.
Obě družstva se umístila: mladší 10. ze 12 a starší 13. z 15. Takže už nejsme poslední a byl vidět velký pokrok o proti minulé soutěži na podzim.

Pokračovat