Mladí Hasiči se zúčastnili oslavy 130. výročí SDH v Bukové u Příbramě

V sobotu 10. 6. 2023 se mladí hasiči SDH Dub opět zúčastnili po pěti letech oslavy 130. výročí založení SDH v Bukové u Příbramě na pozvání velitelem sboru p. Ládem. Oslavy započaly ve 13:00 hod. slavnostním nástupem s prapory u místní kapličky, kde se sešlo několik okolních sborů včetně našeho. V čele za SDH Dub stál s praporem velitel mladých hasičů Pavel Hynek. Po ostužkování praporů starostou SDH Bukové se pochodem praporů sbory za doprovodu živé hudby přemístily na místo oslavy, tedy na plochu u dětského hřiště, kde už byly připraveny stánky s občerstvením, živá hudba a pro děti pouťové atrakce, např. autodrom, skákací hrad, skluzavka, střelnice. V 15:00 hod. se naši mladí hasiči pod vedením svých velitelů P. Hynka a M. Hynkové předvedli dvěma povedenými požárními útoky. Mezi tím ukázaly své hasičské dovednosti také mladí hasiči z Bukové. Všechny družstva mladých hasičů obdrželi od přihlížejícího obecenstva velký potlesk a děti dostaly od velitele SDH Bukové památeční medaile. Před odjezdem domu jsme ještě shlédli exhibiční požární útok dobrovolných hasičů Bukové s jejich historickou, plně funkční, požární stříkačkou z roku 1960 a ukázky ze světa sokolnictví s dravci, Sokola stěhovavého a Výra velkého. Všem se výlet moc líbil a pořádajícím jsme poděkovali za pozvání a za občerstvení.

Maškarní Bál a Hasičský Ples

Opět po roce členové SDH Dub pořádali v sobotu 21. ledna odpoledne Maškarní bál pro děti v kulturním domě. Účast nebyla tak velká jako loni, ale i tak se sešlo na téměř 35 dětí v různých maskách. Dětičky mohly opět využít skákací hrad, taneční plochu pokrytou spoustou různobarevných balónků, zahrát si několik her a získat tak nějakou tu cukrovinku. Důležité bylo tancování jak na bálech bývá a tak jsme děti roztancovali na rychlou hudbu. Tradičně jsme vyhlásili soutěž o nejlepšího tanečníka, tanečnici, nejhezčí masky a sledovali, kdo z nich to bude. Po té porota vyhlásila výherce, kteří dostali mlsnou odměnu v podobě velké čokolády. A aby to ostatním dětem nebylo líto, vysypali jsme ještě na taneční plochu hromadu sladkostí. Na konec se děti seskupily před skákací hrad, aby se společně vyfotili. Pokračovat

OPATŘENÍ VEDENÍ SH ČMS – od 1.4.2020

Na základě níže psaného rozhodnutí přistupuje OSH Prachatice k tomuto:

Shromáždění delegátů sborů – odloženo !
Školení rozhodčích PS – pro rok 2020 zrušeno !
Předání titulu Zasloužilý hasič – odloženo !
Okrsková kola  v PS – pro rok 2020 zrušena !
Okresní kolo v PS kategorie I. a II. – pro rok 2020 zrušeno !
Okresní kolo družstev dorostu a jednotlivců –  prozatím odloženo o případném konání bude rozhodnuto v nejbližším možném termínu.
Jarní kolo hry Plamen –  prozatím odloženo o případném konání bude rozhodnuto v nejbližším možném termínu.
Krajská kola a MČR v PS, dorostu a hry Plamen – pro rok 2020 zrušeno !
PHL Prachatice noční –  prozatím odloženo o případném konání bude rozhodnuto v nejbližším možném termínu.
PHL Vlachovo Březí noční –  prozatím odloženo o případném konání bude rozhodnuto v nejbližším možném termínu,
ostatní plánované akce zatím zůstávají v platnosti.

Pokračovat

Návrh členů výkonného výboru do voleb na Výroční schůzi VH

Výkonný výbor SDH Dub navrhuje do volební výroční schůze VH
tyto členy do funkcí VV a dalších:

Výročný schůze VH SDH Dub se koná v pátek 3. 1. 2020 od 19:00 hod. v Hospodě na hřišti !

Výkonný výbor

Starosta sboru: Miroslav Novák
Místostarosta sboru: Pavel Matuška
Velitel sboru: Jiří Habich
Hospodář sboru: Pavel Skopec
Velitel mladých hasičů: Pavel Hynek
Člen výboru sboru: Václav Novák

Ostatní funkce

Revizor účtu: Libor Jůza
Referentka žen: Helena Jůzová
Velitel družstva žen: Šárka Pravdová

 

 

Zpráva z okrskové schůze – 25. 10. 2019

Konání Valných hromad jednotlivých SDH v okrsku Strunkovice n/Bl.:

SDH Velký Bor Pá – 6. 12. 2019 od 19:00 Škola
SDH Strunkovice n/Bl. So – 14. 12. 2019 od 18:00 Hasičská zbrojnice
SDH Svojnice Bude upřesněno
SDH Dub Pá – 03. 01. 2020 od 19:00 Hospoda na Hřišti Dub
SDH Protivec So – 04. 01. 2020 od 19:00 Hasičský dům
SDH Lipovice So – 11. 01. 2020 od 19:00 Klubovna
SDH Javornice Bude upřesněno
SDH Šipoun So – 17. 01. 2020 od 18:30 Environmentální centrum

Dne 23.11.2019 od 13 hodin se uskuteční shromáždění představitelů sborů ve Vitějovicích.

Přípravná schůze: V sobotu 1. 2. 2020 od 19 hodin v Dubu na hřišti.

Okrsková Valná hromada se koná v pátek 14. 2. 2020 od 19:00 hod. v Protivci v Hasičském domě (bude ještě potvrzeno)

Okrsková soutěž 2020 se koná v sobotu 2. 5. 2020 od 12:30 hod. v Dubu na hřišti TJ !!!